Skip to content

Yrkeshögskola

Opiskelijat pöydän takana läppärit edessään. Kuva: Olli Häkämies

Se yrkeshögskoleutbildningar

I Finland ges högskoleundervisning vid yrkeshögskolor och universitet. Studierna vid yrkeshögskolorna planeras utgående från arbetslivets behov.

Yrkeshögskolestudierna är praktiskt inriktade. De påminner mer än universitetsstudierna om vanlig skolgång och består bland annat av en fem månader lång arbetspraktik. Yrkeshögskolornas examensinriktade studier är avgiftsfria.

I en yrkeshögskola kan du avlägga:

  • yrkeshögskoleexamen, som är en lägre högskoleexamen (t.ex. medianom, YH)
  • högre yrkeshögskoleexamen, som är en högre högskoleexamen (t.ex. medianom, högre YH). För att antas till högre YH-examen ska du ha avlagt högskoleexamen och ha tre års arbetserfarenhet.

Vid en yrkeshögskola kan du delta i öppen yrkeshögskolundervisning eller välja yrkesinriktade specialiseringsstudier.