Skip to content

Universitetens fortbildning

Universitetens fortbildning är främst för dem som avlagt en högskoleexamen. Nästan alla universitet ordnar fortbildning.

Fortbildningen kan hjälpa dig att

  • uppdatera din yrkeskompetens
  • komplettera din grundutbildning
  • skaffa ny yrkeskunskap.

Längden på fortbildningarna varierar. Det kan vara fråga om informationspuffar, seminarier eller kortkurser som pågår en eller några dagar. Sakkunnig- och specialiseringsprogram kan pågå en termin eller några år.

De flesta fortbildningscentraler ordnar också öppen universitetsutbildning och arbetskraftsutbildning. Du får mera information om undervisningen i studieguiderna och kursprogrammen som du kan beställa från universiteten eller via universitetens webbsidor.

Universitetens fortbildningscentraler har verksamhet förutom i universitetsstäderna också på tiotals andra orter runtom i landet. Universiteten ordnar också utbildning som man kan söka till utgående från yrkeserfarenhet eller intresse.

Fortbildningen är avgiftsbelagd

Kursavgifternas storlek varierar enligt universitet.

Arbetskraftsutbildning

Fortbildning ordnas också som arbetskraftsutbildning. Du kan genomföra arbetskraftsutbildning om du till exempel vill slutföra avbrutna universitetsstudier, behöver yrkesinriktad tilläggsutbildning, hjälp med karriärplanering eller handledande utbildning.

Arbetskraftsutbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa eller arbetssökande personer som hotas av arbetslöshet. Ansökan görs via arbets- och näringsbyrån.