Skip to content

Fristående vitsord ger möjlighet att precisera dina kunskaper

Du kan genomföra en studiehelhet eller välja enskilda kurser vid universitetet utan att avlägga en examen.

Fristående studier

I de flesta fakulteterna vid universiteten kan du bli beviljad rätt att avlägga så kallade fristående studier, om du inte har rätt att avlägga en examen. Du får rätt att studera ett ämne och vitsord eller studiehelhet. I allmänhet får du inte samtidigt vara studerande som avlägger examen vid ett finländskt universitet. Vissa universitet förutsätter att du inte har möjlighet att komplettera din examen efter avläggande av magisterexamen.

Studierätten söks direkt från universitetet. Ta kontakt med fakulteten eller ämnesinstitutionen. Studierna är oftast avgiftsbelagda och leder inte till examen.

Kompletterande studier

Efter att du tagit examen kan du ännu komplettera dina studier. Du kan avlägga enskilda kurser eller en studiehelhet. Du kan studera några månader eller en hel termin. Mera information om kompletteringsstudier får du från ditt eget universitet.