Skip to content

Regionala handlednings- och rådgivningstjänster

Information, rådgivning och vägledning för vuxna (IRV)

Den information som finns på webben är kanske tillräcklig för en del, medan andra behöver få diskutera och fundera tillsammans med sakkunniga.  För att vuxna i ansökningsskedet ska få information, rådgivning och vägledning på svenska har servicepunkter öppnats och andra planeras:

  • Är du bosatt i Östra Nyland kan du besöka ”Ohjauspiste”, ett tvåspråkigt serviceställe i Borgå centrum byggts upp för att ge IRV–tjänster.
  • I Österbotten, i Vasa, ordnas det studietorg (i allmänhet på tisdagar) på Vasa arbets- och näringsbyrå. På studietorget samlas IRV kunniga från olika läroinrättningar för att ge information om aktuella utbildningar i regionen, studiesociala frågor mm.
  • Inom Helsingforsregionen är det på Luckan du kan få samlad information om utbildningar i regionen.
  • I Åboland körs småningom i gång IRV-service i samråd med den fria bildningen, dvs. MBI, folkhögskolorna och övriga kanaler ss. bibliotekens filialer.
  • Läroanstalterna ger information och handledning om sina utbildningar och arbets- och näringsbyråns telefonservice svarar också på frågor.
  • Koordineringen och utvecklingen av IRV-tjänsterna sköts på Regionalförvaltningsverket

Det finns dessutom flera finskspråkiga serviceställen, där man också kan få information på svenska. Bekanta dig med serviceställena.