Skip to content

Mottagande av studieplats i gemensam ansökan till högskolor

Opiskelijat istuvat yliopiston kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Så här tar du emot en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

mottagande

Ta emot studieplatsen

Du får ett e-postmeddelande om du har fått en studieplats. Ta emot studieplatsen inom utsatt tid. I annat fall går du miste om studieplatsen. Du kan ta emot bara en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Då du tar emot en studieplats, är du inte längre förstagångssökande i kommande ansökningar.

Ta emot studieplatsen i Min Studieinfo-tjänsten. För att använda tjänsten bör du ha en finländsk personbeteckning och antingen nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort. Om du inte har en finländsk personbeteckning kan du ta emot platsen via länken i e-postmeddelandet.
Efter att du har tagit emot studieplatsen i Min Studieinfo-tjänsten, får du i din e-post en bekräftelse över att du har mottagit studieplatsen. Kontakta högskolan om du inte kan ta emot studieplatsen elektroniskt. Om du returnerar meddelandet om mottagande per post ska det vara framme hos högskolan inom den utsatta tiden. Det lönar sig att reservera flera vardagar för postgången. Förutom att du tar emot studieplatsen ska du också anmäla dig till högskolan inom den tidsfrist som anges. I annat fall går du miste om din studierätt.

Se närmare anmälningsanvisningar

Om du är på reservplats

Efter att antagningsresultaten är klara för alla utbildningar, kan du godkännas från reservplats. Observera att du inte kan bli antagen till vissa ansökningsmål från reservplats, dvs. till sådana där alla godkända tar emot studieplatsen. Till populära ansökningsmål avslutas antagningen från reservplats redan inom ett par dagar efter att alla antagningsresultaten är publicerade. Följ med din placering i reservplatskön i Min Studieinfo-tjänsten.

Om du erbjuds ett lägre ansökningsönskemål och du är på reservplats till ett eller flera högre ansökningsönskemål, kan du:

a) ta emot den lägre studieplatsen och samtidigt meddela att du vill vänta på att antagningen till dina högre ansökningsönskemål framskrider. Om du blir antagen till en studieplats på en högre plats, sker mottagningen av denna studieplats automatiskt och du får ett e-postmeddelande om detta. Om du inte antas till något av dina högre ansökningsönskemål, blir ditt lägre ansökningsönskemål automatiskt bindande.

Du kan när som helst avbryta köandet och bindande ta emot den studieplats som du redan preliminärt tagit emot. Detta är dock möjligt endast ifall du inte ännu har blivit godkänd till något av de ansökningsönskemål som du har köat till. Du kan göra ändringen i Min Studieinfo -tjänsten.

b) ta genast emot en studieplats som utgör ett lägre ansökningsönskemål, även om du är på reservplats till ett eller flera högre ansökningsönskemål. Om du tar emot platsen genast utan att köa, annulleras dina högre ansökningsönskemål.

c) meddela att du inte tar emot studieplatsen du har blivit antagen till, och ändå väntar på högre ansökningsönskemål. Det sker automatiskt då du i Min Studieinfo väljer punkten “Jag tar inte emot studieplatsen”.

antagningssituation

Exempel 1

Emil har blivit godkänd till sitt andra ansökningsönskemål i början av juni men antagningen till hans första ansökningsönskemål är inte ännu färdig. Emil kan inte ännu ta emot den här platsen eftersom han kan bli antagen till sitt första ansökningsönskemål. Om Emil blir antagen också till sitt första ansökningsönskemål, annulleras hans andra ansökningsönskemål automatiskt. Om Emil inte blir antagen till sitt första ansökningsönskemål, kan han ta emot studieplatsen som är hans andra ansökningsönskemål.

Exempel 2

Ida har i juni blivit antagen till sitt andra ansökningsönskemål men hon är på reservplats för sitt första ansökningsönskemål. Ida har inte ännu tagit emot studieplatsen hon har blivit antagen till. Senare blir hon också antagen från reservplats till sitt första ansökningsönskemål. I den här situationen kan Ida välja vilken studieplats hon tar emot.

Exempel 3

Stina har fått en studieplats till sitt tredje ansökningsönskemål och tar emot studieplatsen. Hon är dessutom på reservplats till sina två högre ansökningsönskemål.

  1. Stina får ett e-postmeddelande att hon har blivit antagen från reservplats till sitt andra ansökningsönskemål men är fortfarande på reservplats för sitt högsta ansökningsönskemål. Hennes tredje önskemål annulleras automatiskt. Stina får ett e-postmeddelande om saken.
  1. Stina blir antagen från reservplats också till sitt första ansökningsönskemål. Hennes andra önskemål annulleras. Hennes första önskemål ändras automatiskt till bindande mottagen. Stina får en studieplats enligt sitt första ansökningsmål och hon får ett e-postmeddelande om antagningen.
  1. Om Stina inte får en studieplats från reservplats till någotdera av sina högre ansökningsönskemål, ändras hennes tredje önskemål automatiskt till en bindande mottagen plats.

Så här tar du emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo

Har du frågor om antagningen och mottagande av studieplatsen?

Om du vill fråga om antagningsresultaten och/eller mottagandet av studieplatsen, kan du kontakta högskolornas ansökningsservice. Högskolorna ansvarar för handledning och rådgivning av sökande.