Skip to content

Blev du utan högskoleplats?

Om du inte fick en studieplats i höstens ansökan, kan du ännu under hösten söka till eventuella lediga studieplatser i högskolornas tilläggsansökningar.

Tilläggsansökan på hösten till högskolor

Högskolornas tilläggsansökningar till eventuella studieplatser som inte besatts i gemensam ansökan infaller 28.11-22.12.2016.

Så här söker du i tilläggsansökan

Bekanta dig med utbildningarna

Andra studiealternativ

Öppna högskolor

I den öppna universitetsundervisningen och den öppna yrkeshögskoleundervisningen kan du genomföra för alla öppna studier enligt högskolans läroplan. De öppna studierna kan du direkt utnyttja som en del av en kommande examen, om du i fortsättningen söker till studier för examen. Inom den öppna undervisningen får du en bra bild av studierna och vad de kräver.

För den öppna högskoleundervisningen beviljas inte studiestöd, eftersom studierna inte är heltidsstudier. Utbildningen är avgiftsbelagd. Kursavgiften för en studieperiod är vanligen några tiotals euro.

Öppna yrkeshögskolan

Öppna universitetet

Vuxengymnasier

I vuxengymnasiet kan du till exempel höja dina vitsord på gymnasiets avgångsbetyg.

Läs mera om vuxengymnasiet

Yrkesutbildning som alternativ

En högskoleplats är inte alltid den enda vägen till ett yrke. Det lönar sig att fundera över sina egna starka sidor och intressen. Vad intresserar inom en viss bransch och hurudana arbetsuppgifter skulle du vilja göra varje dag? Då du vet vad du vill, är det lättare att utreda alternativ som kanske tar längre tid men kan leda till intressanta, motsvarande arbeten, dvs. via studier inom närliggande bransch, yrkesstudier, arbetserfarenhet eller yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning.

Både inom yrkesutbildning och inom högskoleutbildning kan man bilda sina egna studievägar genom att lägga till studier från närliggande branscher och studier från andra utbildningsformer vid läroanstalter och högskolor.

Läs mera om yrkesutbildning

Folkhögskolor

Folkhögskolorna är internatskolor, där studierna på längre linjer i allmänhet varar från augusti till våren. Vid folkhögskolorna ordnas:

  • vuxengymnasiestudier
  • öppen universitetsundervisning
  • studielinjer inom till exempel inom kommunikation, hantverks- och konstämnen, idrott, samhälleliga ämnen, språk
  • vissa folkhögskolor ordnas dessutom utbildning som leder till yrkesinriktad examen.

Läs mera om folkhögskolor

Se här aktuella folkhögskolelinjer i Studieinfo

Länken öppnar en sida med sökresultat, där du ytterligare kan avgränsa sökningen till exempel enligt ort.

Sommaruniversitet

Vid sommaruniversiteten ordnas både öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning. Vid dem kan man också studera till exempel språk eller utöva konststudier.

Läs mera om sommaruniversiteten

Studera utomlands

Ett mellanår utomlands kan som bäst ge bättre språkkunskaper men också andra nyttiga färdigheter som behövs i studier och livet. Det finns många olika sätt att åka utomlands för att förkovra sig i språk och skaffa sig nya erfarenheter.

Centret för internationell mobilitet och samarbete CIMO upprätthåller webbplatsen Maailmalle.net som berättar om olika alternativ: frivilligarbete, arbetsläger, au-pair arbete, gruppmöten för unga och kulturresor.

Råd och handledning i utbildningsvalet

Du kan få stöd, handledning och råd i frågor om utbildnings- och yrkesval vid TE-byrån. Utbildningsrådgivning finns också på Facebook.

Läs mera om TE-byråns tjänster för unga:

Rådgivning och handledning i Studieinfo.fi

Bekanta dig med berättelserna i Studieinfo.fi

Hur hittade andra sin egen bransch? Hur är det att studera? På Studieinfos YouTube-kanal finns videor om studier och yrken, där yrkesmänniskor berättar om sina val och sina studievägar.

Se videor om yrken och studier