Skip to content

Handläggningsavgiften för ansökan uppbärs inte längre

En handläggningsavgift för ansökan som var i bruk år 2016 uppbärs inte längre.  

Att studera vid finländska högskolor är alltid avgiftsfritt.  Alla sökande är jämlika vid antagningen, eftersom det är högskolan som fattar beslut om antagningen av studerande.