Skip to content

Gemensam ansökan till högskolor

Opiskelijat istuvat pöydän ääressä ja tekevät ryhmätyötä

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka både till yrkeshögskolor och universitet. Gemensam ansökan ordnas två gånger per år, på våren och på hösten. Till de flesta utbildningar kan du endast söka i vårens gemensamma ansökan. I höstens ansökan finns det betydligt färre utbildningar att söka till.

Sök utbildningar och bekanta dig med utbudet i Studieinfo

Bekanta dig i god tid innan ansökningstiden går ut med universitetens och yrkeshögskolornas utbildningar. Det finns olika sätt att söka utbildningar i Studieinfo. Du kan till exempel använda ordsökningen, sökfunktionen med handledning på startsidan eller funktionen Bekanta dig med utbildningarna. I beskrivningarna av utbildningarna får du all den information du behöver för att söka till utbildning.

Kontrollera behörighetskraven för utbildningar som intresserar dig. I gemensam ansökan ingår också till exempel magisterutbildningar. Enbart de som har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen kan söka till dessa utbildningar.

Välj utbildningar som intresserar dig och sök till dem i god tid!

Du kan i gemensam ansökan söka med en ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Dessa utbildningar kan vara såväl yrkeshögskolornas utbildningar som universitetsutbildningar. Prioritera utbildningarna dvs. ordna utbildningarna i önskad ordning i ansökningsblanketten.

Överväg noggrant hur du ordnar ansökningsönskemålen. Du blir erbjuden den studieplats som du prioriterat högst i ansökningsblanketten och till vilken dina antagningspoäng räcker till. Du kan ta emot endast en studieplats.

Efter att du har lagrat din ansökningsblankett får du i din e-post en bekräftelse över att ansökan har skickats. Kontrollera, att du får bekräftelsen inom 24 timmar efter att du har skickat din ansökan. Kom också ihåg att i god tid skicka nödvändiga bilagor till högskolan.

Delta i inträdesprov

Kontrollera om utbildningen förutsätter förhandsuppgifter eller inträdesprov. I allmänhet skickar högskolorna inte separata kallelser till inträdesproven. Kontrollera därför tiden och platsen för inträdesprovet i beskrivningen av utbildningen i Studieinfo eller direkt av högskolan.

Kolla antagningsresultaten och ta emot studieplatsen

Ditt antagningsresultat syns i Min Studieinfo -tjänsten. Högskolorna genomför sina antagningar på olika tider, men i gemensam ansökan används en allmän tidsgräns för publiceringen av antagningsresultaten.

Om du har loggat in i Min Studieinfo-tjänsten, ser du dina resultat och kan ta emot studieplatsen. Efter att antagningsresultaten har publicerats, kan du ta emot studieplatsen direkt eller meddela att du vill köa för dina högre ansökningsönskemål. Kom ihåg att anmäla dig till högskolan efter att du har tagit emot studieplatsen.

Utvecklingen av studerandeurvalet till högskolor

Universiteten och yrkeshögskolorna tar senast 2018 i bruk ett studerandeurvalssystem som inte förutsätter långa förberedelser av den studerande.

Mera information om de kommande förändringarna finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Läs mera

Så här tar du emot studieplatsen i gemensam ansökan

Så här tar du emot studieplatsen i separat ansökan

Bestämmelsen om en högskoleplats

Kvot för förstagångssökande

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice.

Se också vanliga frågor om gemensam ansökan till högskolor.