Skip to content

Vanliga frågor om gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning

Jag avlade yrkesexamen förra våren, kan jag söka i gemensam ansökan?

Du kan inte söka till yrkesutbildning i gemensam ansökan, utan du bör söka till vuxenutbildning. Se lämpliga utbildningar i Studieinfo, bekanta dig med utbildningsbeskrivningarna eller fråga direkt hos läroanstalterna om ansökningsförfarandet.  En del läroanstalter kan dessutom ordna separata antagning till grundläggande yrkesutbildning för dem som redan har en examen, se mera info på läroanstalternas webbplatser.

Jag får min yrkesexamen under vårens ansökan, kan jag söka i gemensam ansökan?

Du kan inte söka till yrkesutbildning i gemensam ansökan, utan du bör söka till vuxenutbildning. Se lämpliga utbildningar i Studieinfo, bekanta dig med utbildningsbeskrivningarna eller fråga direkt hos läroanstalterna om ansökningsförfarandet.  En del läroanstalter kan dessutom ordna separata antagning till grundläggande yrkesutbildning för dem som redan har en examen, se mera info på läroanstalternas webbplatser.

Jag började mina gymnasiestudier förra hösten och vill nu byta till yrkesutbildning, kan jag söka i gemensam ansökan?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan.

Jag började vid en yrkesskola förra hösten men avbröt mina studier efter en månad. Nu vill jag söka till en annan bransch. Kan jag söka i gemensam ansökan?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan.

Jag är abiturient, kan jag söka i gemensam ansökan?

Du kan söka i gemensam ansökan till gymnasiebaserad utbildning, men inte till grundskolbaserad utbildning. Detsamma gäller alla som genomfört gymnasiets lärokurs.

Jag har efter grundskolan genomfört en förberedande eller handledande utbildning och har inte en studieplats inom utbildning för en yrkesinriktad grundexamen eller inom gymnasieutbildning. Hur många antagningspoäng kan jag få?

Du får 6 poäng, om du har genomfört någon av följande utbildningar:

 • tionde klassen (påbyggnadsundervisning som består av minst 1100 timmar)
 • yrkesstarten (orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning som omfattar minst 20 studieveckor)
 • förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning
 • utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning
 • undervisning i huslig ekonomi/hushållsskolan (inte som grundläggande yrkesutbildning)
 • minst ett år lång studielinje vid en folkhögskola
 • handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), vilka omfattar minst 30 kompetenspoäng
 • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning och som omfattar minst 25 kurser.

Du får 8 poäng om du inte när ansökningstiden går ut har en studieplats i yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Jag har ett vitsord enligt individualiserad lärokurs i matematik på mitt avgångsbetyg från grundskolan, hur inverkar det på mina poäng?

Individualiserade vitsord inverkar inte på dina poäng utan ditt medeltal uträknas på de vitsord som finns i betyget som sådana.

Vad innebär antagning enligt prövning?

Antagning enligt prövning betyder att en läroanstalt kan anta högst 30 % av sökanden enligt prövning som beror på inlärningssvårigheter, sociala orsaker eller svårigheter att jämföra skolbetyg. Om du har ett särskilt skäl kan du ange i ansökningsblanketten att du vill bli beaktad enligt prövning. Läroanstalterna ger mera info om antagning enligt prövning.

Får jag också antagningspoäng om jag söker enligt prövning och hänvisar till inlärningssvårigheter?

Ja, om du söker enligt prövning och hänvisar till inlärningssvårigheter eller sociala skäl, kan du också antas enligt poäng.

Jag har gått grundskolan utomlands, kan jag söka i gemensam ansökan?

Ja du kan söka i gemensam ansökan, men du antas enligt prövning. Skicka dina betyg och andra dokument som det frågas efter i ansökningsblanketten direkt till läroanstalten.

Jag går på nionde klassen, för vilka faktorer får jag poäng?

Du får poäng för följande:

 • Du får 6 poäng för att du söker under samma år som du får grundskolans avgångsbetyg.
 • Dessutom får du 8 poäng för att du saknar en studieplats.
 • Du kan få högst 16 poäng för betyg, och för betonade vitsord högst 8 poäng.
 • Om ditt första ansökningsönskemål är en yrkesutbildning får du 2 poäng
 • För eventuell arbetserfarenhet får du högst 3 poäng och dessutom 2 poäng om du söker till en utbildning där du hör till minoritetskönet.
 • Du kan dessutom få högst 10 poäng för ett eventuellt inträdes- och lämplighetsprov.

För vilken arbetspraktik som anknyter till utbildning kan jag få poäng?

Du får poäng för sådan arbetspraktik som varat i minst 3 månader, och som avses i lagen om arbetskraftstjänster (i arbetskraftspolitisk utbildning). Dessutom kan du få poäng för rehabiliterande verksamhet vid en ungdomsverkstad.

Jag har ett annat modersmål än läroanstaltens undervisningsspråk, måste jag delta i språkprov?

Du behöver inte delta i ett språkprov om du har fullgjort den grundläggande utbildningen eller gymnasiets lärokurs på samma undervisningsspråk som den utbildning du söker till eller om du kan visa din språkkunskap på annat sätt. Läs mera om språkprov. 

Jag sökte till utbildning med inträdes- och lämplighetsprov. Får jag kallelse till provet?

Ja, läroanstalten kallar dig till ett inträdes- och lämplighetsprov. Alla behöriga sökande kallas till inträdes- och lämplighetsprov.

Kan det ingå förhandsuppgifter i utbildningarna?

Ja, inträdesprovet kan bestå av flera delar där det första skedet kan vara ett skriftligt prov eller en förhandsuppgift.

Vad betyder punkten om läroavtalsutbildning på ansökningsblanketten för gemensam ansökan? 

Du kan anmäla ditt intresse för läroavtalsutbildning i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Läroanstalterna får då förhandsinformation om unga som eventuellt är intresserade av att genomföra yrkesutbildningen som läroavtalsutbildning och kan vid behov ge mera information om läroavtalsutbildningen. Din anteckning om intresse för läroavtalsutbildning förbinder dig inte till läroavtalsutbildning, inte heller läroanstalten. Läroavtalsutbildningen förutsätter att du har en arbetsplats. Läs mera om läroavtalsutbildningen.

Kan jag göra ansökan på en pappersblankett?

Ja, du kan vid behov be att få en pappersblankett på adressen: info(at)testistudieinfo.fi.

Kan jag ännu efter att jag lagrat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

 • Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Meddelandet innehåller dessutom en e-postlänk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
 • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt logga in i Studieinfo.fi och under ansökningstiden göra ändringarna i ansökningsönskemålen via tjänsten Min Studieinfo. I tjänsten kan du också bearbeta svar på eventuella tilläggsfrågor som hör till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänst.
 • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

Har du ytterligare frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan – till exempel om gemensam ansökan eller ansökningsblanketten – kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen, info@testistudieinfo.fi, eller ringa till telefontjänsten:

 • Telefon: 029 533 1010
 • Öppen vardagar 9–13
 • Under ansökningstidens sista ansökningsdag undantagsvis kl. 9–15
 • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift